Vážení profesoři, vážení studenti,

upozorňujeme Vás, že poslední termín pro přihlášení k veletrhu fiktivních firem je stanoven na
30. listopadu 2017.

Těšíme se na Vaši účast!

Tým Antre, s. r. o.