Vážení profesoři, vážení studenti,

přihlašování na 24. mezinárodní veletrh fiktivních firem je již ukončeno.
Na letošní veletrh se přihlásilo celkem 110 fiktivních firem.

Těšíme se na Vaši účast!

tým Antre, s. r. o.