Upozorňujeme vás, že číslo našeho fiktivního bankovního účtu se mění z 1002809/1111 na nové:

199-1155153874/1111