Středa 20. března 2019

09:00 – 12:00 hod.

  • Prezence firem u organizátora (společnost Antre, s. r. o.) a příprava expozic

13:00 – 14:00 hod.

  • Slavnostní zahájení veletrhu za účasti hostů

14:00 – 16:00 hod.

  • Obchodování mezi firmami

Čtvrtek 21. března 2019

09:00 – 16:00 hod.

  • Prezentace firem pro veřejnost
  • Kulturní program

Pátek 22. března 2019

09:00 – 13:00 hod.

  • Prezentace firem pro veřejnost

12:00 – 13:00 hod.

  • Vyhlášení výsledků soutěží
  • Slavnostní ukončení veletrhu

13:00 – 14:00 hod.

  • Úklid stánků, předání stánků organizátorovi