Vážené dámy, vážení pánové,

zveřejnili jsme čísla stánků firem. Kompletní seznam přihlášených firem a čísla stánků jsou k dispozici ve složce mezinárodní veletrh.

Dále oznamujeme, že se veletrh nebude pořádat v pavilonu E, ale v pavilonu B.

Za tým Antre, s. r. o.

Jiří Studnička
zástupce ředitele