Vážené dámy, vážení pánové,

všem účastníkům veletrhu fiktivních firem oznamujeme, že Wi-fi připojení pro stánky nebude zajištěno.

Za tým Antre, s. r. o.

Jiří Studnička
zástupce ředitele