Společnost Antre, s. r. o., byla založena v roce 1993 a je nejdéle působící fiktivní firmou na naší škole. Činností této studentské organizace je každoroční pořádání mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Hlavním cílem veletrhu je rozvoj ekonomického vzdělání mezi mladými lidmi.

Náš tým má za úkol zajistit veškeré věci spojené s organizací mezinárodního veletrhu, tak aby se veletrh mohl uskutečnit. Náplní naší práce proto je například: zkontaktovat a zajistit sponzory a partnery veletrhu, rozeslat přihlášky na veletrh a poté evidovat všechny vystavovatele, spolupracovat s partnerskými školami, zpracovat veletržní katalog, pamětní listy a diplomy, připravit kulturní program, účtovat v programu Premier, psát dopisy a aktualizovat webové stránky Antre, s. r. o., a mnohé jiné. Spolupracujeme nejen s českými, ale i zahraničními fiktivními firmami, Centrem fiktivních firem v Praze, Europenem a zahraničními centrálami studentských firem v Evropě.

Veletrh fiktivních firem se stal za dobu svého konání prestižní událostí, nad kterou v minulosti převzalo záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; primátoři Hlavního města Prahy, radní pro školství hlavního města Prahy a Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Dostalo se nám podpory od mnoha významných organizací a sponzorů.

Společnost Antre, s. r.o., tvoří studenti čtvrtých ročníků, kteří organizují nejprestižnější akci školy. Jde o propojení teoretické výuky a praktické zkušenosti v ekonomickém oboru. Studenti využívají zkušenosti nabité během čtyřletého studia, a to především znalosti z ekonomiky, účetnictví, informačních technologií a komunikace. Zároveň navazují na 23 let trvající tradici předchozích veletrhů. Díky tomu čerpají nové zkušenosti z oblasti organizace, komunikace, tuzemského a mezinárodního obchodu a podnikání.

24. mezinárodní veletrh fiktivních firem se bude konat ve dnech 21. až 23. 3. 2018 na Výstavišti Holešovice. Veletrh je přístupný i pro širokou veřejnost.

Srdečně se těšíme na Vaši účast!

Váš tým Antre, s. r. o.

logo_sekundarni