Antre, s. r. o., je fiktivní firma, která má na škole OA Heroldovy Sady nejdelší tradici. Myšlenka uskutečnit Mezinárodní veletrh fiktivních firem se zrodila již v roce 1993. Všechno začalo tím, že vznikla zbrusu nová firma – ANTRE – na návrh studenta Michala Dufka. Tehdy fiktivním firmám v našem školství pomáhala rakouská centrála ACT.

Inspiraci firma získávala od jiných zahraničních společností, které nás výrazně ovlivnily. Cílem Antre se tenkrát stalo uspořádání vlastního veletrhu.

Velké podpory se nám dostalo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo peníze z rozpočtu programu EU PHARE. Poté již nestálo nic v cestě a v březnu roku 1995 proběhl první ročník veletrhu – tehdy se účastnilo 60 českých firem. První veletrh si vyžádal spoustu práce, nadšení pro věc a rozhodně i přízeň osudu.

Postupem let se veletrhu účastnilo stále více českých i zahraničních firem. Rekord padl v roce 2008, kdy se zúčastnilo 202 firem, z toho 104 zahraničních. Nejčastěji k nám přijíždějí studenti ze Slovenska, Rakouska, Itálie, Německa, Rumunska, Finska, Belgie, Ruska.

Příprava takovéto akce není jednoduchá, protože zaměstnanci fiktivní firmy jsou studenti 4. ročníků, kteří se připravují k maturitě. Každé září vzniká nový tým s přesně rozdělenými rolemi. V čele stojí ředitel firmy a jeho zástupce. Vznikají úzce spolupracující oddělení sponzoringu, webových technologií, soutěží, účtárny, evidence a kultury.

Úkolem těchto týmů je sehnat potenciální účastníky a sponzory veletrhu, zajistit prostory, bankovní služby, program, organizaci soutěží atd.
Starají se o občerstvení, organizují doprovodné soutěže, vytvářejí pamětní listy, které si každý zúčastněný stánek a firma z veletrhu odváží. Do přípravy jsou zapojeni také někteří studenti třetích ročníků, které atmosféra akce většinou natolik pohltí, že právě oni chtějí příští rok vstoupit do společnosti Antre, s. r. o., a další veletrh tak už sami pořádat.

Celkem se konalo již 23 mezinárodních veletrhů fiktivních firem a my se nyní můžeme těšit na nastávající 24. veletrh, který bude probíhat od 21. do 23. 3. 2018.

logo_sekundarni