Konec online veletrhu!

Tak, druhý a poslední den veletrhu je u konce. Opět děkujeme všem hostům, prezentujícím i divákům, ale také našim skvělým moderátorům, naší ředitelce i její zástupkyni, a vlastně celému letošnímu týmu Antre, s. r. o., za veškerou činnost, která přispěla k tomu, aby veletrh mohl probíhat i v této nelehké situaci. Také nesmíme zapomenout na pana inženýra Marka Haška, kterému děkujeme za dohled nad organizací veletrhu a celé společnosti. Do příštích let přejeme týmu Antre, s. r. o., spoustu úspěchů a zlepšení epidemiologické situace, aby veletrh mohl znovu probíhat na Holešovickém výstavišti, a abychom se mohli znovu všichni setkat osobně.

Vyhodnocení soutěží!

Tabulky s hodnocením všech přihlášených firem naleznete na kartě „Ke stažení„. Všem firmám gratulujeme a děkujeme za účast. Doufáme, že se na veletrhu setkáme i

Close Menu