Historie

Antre, s. r. o. je studentská firma, která má na škole OA Heroldovy Sady nejdelší tradici. Myšlenka uskutečnit Mezinárodní veletrh fiktivních firem se zrodila již v roce 1993. Všechno začalo tím, že vznikla nová firma – ANTRE – na návrh studenta Michala Dufka. Tehdy fiktivním firmám v našem školství pomáhala rakouská centrála ACT.

Inspiraci firma získala od jiných zahraničních společností, které nás výrazně ovlivnily. Cílem Antre se stalo uspořádání vlastního veletrhu.

Velké podpory jsme dostali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytly peníze z rozpočtu programu EU PHARE. Poté již nestálo nic v cestě a v březnu roku 1995 proběhlo první ročník veletrhu – v té době se zúčastnilo 60 českých firem. První veletrh si vyžádal spoustu práce, nadšení pro věc a rozhodně i přízeň osudu.

Postupně se účastní stále více českých i zahraničních firem. Rekord padl v roce 2008, kdy se zúčastnilo 202 firem, z toho 104 zahraničních. Nejčastěji k nám přijíždějí studenti ze Slovenska, Rakouska, Itálie, Německa, Rumunska, Finska, Belgie a Ruska.

Příprava takovéto akce není jednoduchá, protože zaměstnanci fiktivních firem jsou studenti 4. ročníků, kteří se připravují na maturitu. Každé září vznikne nový tým s přesně rozdělenými rolemi. V čele stojí ředitel firmy a jeho zástupce. Vytvoří úzce spolupracující oddělení sponzoringu, webových technologií, soutěží, účetnictví, evidence a kultury.

Úkolem těchto týmů je sehnat potenciální účastníky a sponzorské dary, zajišťovat prostory, bankovní služby, program, organizaci soutěží atd.
Starají se o občerstvení, organizují doprovodné soutěže a vytvářejí pamětní listy, které každý zúčastněný stánek a společnost odváží z veletrhu. Do přípravy jsou zapojeni také někteří studenti třetích ročníků, které atmosféru akce většinou natolik pohltí, že právě oni chtějí v příštím roce vstoupit do společnosti Antre, s. r. o., a další veletrh tak již uspořádali sami.

Celkem se konalo již 27 mezinárodních veletrhů fiktivních firem a můžete se těšit na nadcházející 28. veletrh, který se bude konat  on-line, a to od 22. do 23. března 2023.

Close Menu