O nás

Společnost Antre, s. r. o. byla založena v roce 1993 a je nejdéle působící fiktivní firmou na naší škole. Činností této studentské organizace je každoroční pořádání mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Hlavním cílem veletrhu je rozvoj ekonomického vzdělávání mezi mladými lidmi.

Náš tým má za úkol zajistit veškeré věci spojené s organizací mezinárodního veletrhu tak, aby se mohl uskutečnit. Náplní naší práce je například: kontaktovat a zajišťovat sponzorství a partnerství veletrhu, rozeslat přihlášky na veletrh a následně evidovat všechny vystavovatele, spolupracovat s partnerskými školami, zpracovat veletržní katalog, pamětní listy a diplomy, připravit kulturní program, účtovat v programu Premier, psát dopisy a aktualizovat webovou stránku Antre, s. r. o., a mnoho dalších. Spolupracujeme nejen s českými, ale i zahraničními fiktivními firmami, Centrem fiktivních firem v Praze, Evropou a zahraničními centrálami studentských firem v Evropě.

Veletrh fiktivních firem se stal za dobu svého působení prestižní událostí, nad níž v minulosti převzal záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; primátoři hlavního města Prahy, radní pro školství hlavního města Prahy a velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Dostalo se nám podpory od mnoha významných organizací a sponzorů.

Společnost Antre, s. r. o., tvoří studenti čtvrtých ročníků, kteří organizují nejprestižnější akci školy. Jde o propojení teoretické výuky a praktických zkušeností
v ekonomickém oboru. Studenti využívají zkušenosti nabyté během čtyřletého studia, především znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, informačních technologií
a komunikace. Zároveň navazuje na 26 let trvající tradici předchozích výprav. Díky tomu čerpají nové zkušenosti z oblasti organizace, komunikace,
domácího a mezinárodního obchodu a podnikání.

29. mezinárodní veletrh fiktivních firem se bude konat  prezenčně, ve dnech 20. až 22. 3. 2024. Veletrh je přístupný i pro širokou veřejnost.

Srdečně se těšíme na Vaši účast!

Váš tým Antre, s. r. o.

Close Menu